Prosto z tucholskiego PUP-u. Szkolenie „Marketing w firmie – jak pozyskać pierwszych klientów”

Estimated read time 2 min read
Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi przygotowuje się do realizacji szkolenia „Marketing w firmie – jak pozyskać pierwszych klientów” dla osób bezrobotnych, którzy  zamierzają ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
….
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej oferty cenowej z uwzględnieniem wymagań przedstawionych poniżej:
Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia: „Marketing w firmie – jak pozyskać pierwszych klientów” dla 21 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi (liczba uczestników szkolenia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb urzędu)
Osoby będą kierowane na szkolenie przez Zamawiającego w około 10 osobowych grupach szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia (dla każdej grupy) 6 godzin ( 1 dzień).

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wstępny termin szkolenia to: luty/marzec 2024
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

Wykonawca zostanie powiadomiony o dokładnym terminie uruchomienia szkolenia grupy na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia na terenie miasta Tuchola.

  1. Program szkolenia „Marketing w firmie – jak pozyskać pierwszych klientów” (6 godzin zegarowych, 1 dzień)

– podstawowe informacje na temat social mediów,
– wykorzystanie social mediów w firmie,
– efektywne dodawanie postów  i zdjęć, wykorzystanie podstawowych i darmowych narzędzi   do tworzenia grafik i filmów.

  1. Baza dydaktyczna:
  1. Sala szkoleniowa wyposażona powinny być  w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
  2. Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe związane z tematyką prowadzonych zajęć.

Powyższe materiały każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce w pierwszym dniu szkolenia.

  1. Poczęstunek w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów, ciastek kruchych w czasie trwania przerw.

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej do 31.01.2024 na załączonym druku na adres ksobiech@pup.tuchola.pl lub pup@tuchola.pl

Załączniki
Formularz szacowania wartości zamówienia (docx, 14 KB)

(red.)

Za PUP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza