SUPER STRAŻAK Z TUCHOLI ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Estimated read time 3 min read

Pytasz mnie jaki jest komendant Darek? Trudno będzie zawrzeć wszystko, co chcę powiedzieć w jednym zdaniu. Może tak: służbista z nadmiernie wykształconym ośrodkiem odpowiedzialności, człowiek wielu pasji, mistrz ciętej riposty, władający, jak winchesterem, odrobiną sarkazmu, ma wysublimowane poczucie humoru, którym niektórych potrafi doprowadzić do wrzenia, dba o czystość języka polskiego, kiedy ktoś przy nim „włanczy światło”, przegryzie tętnicę, to pewne. Kiedy jednak zadzwoni o trzeciej nad ranem i powie mi, że jedziemy na biegun, natychmiast spakuję plecak, wciągnę na siebie ulubione łachy i stawię się w miejscu zbiórki wcześniej, niż zmobilizowany przez Tuska, czy Kaczyńskiego żołnierz.
I tyle.. [mrf.]

I stało się, żegnamy komendanta tucholskiej PSP st. bryg. mgr inż. Dariusza Goźlińskiego. Zdecydował, że odchodzi na emeryturę. Wielu przyjęło tę wiadomość z niedowierzaniem, a jednak…

St. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński urodził się 17 maja 1971 roku. Służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej podjął w 1991 roku rozpoczynając studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej służbę kontynuował, najpierw w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na stanowisku dowódcy zastępu, a następnie instruktora. Od dnia 1 grudnia 1997 roku przeniesiony został do dalszego pełnienia służby na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Rejonowej PSP w Toruniu, a od 1 marca 1999 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu zajmował kolejno stanowiska: zastępcy dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego, oficera, specjalisty, starszego specjalisty, dyżurnego operacyjnego, p.o. naczelnika wydziału operacyjnego i naczelnika wydziału. Z dniem 1 grudnia 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

St. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński po ukończeniu w 1996 roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. W roku 2009 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych, w roku 2012 w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na Wydziale Finansów i Zarządzania ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, a w 2013 roku w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego ukończył studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Komendanta pożegnaliśmy wczoraj w sali widowiskowej Tucholskiego Ośrodka Kultury. Zebrała się bardzo liczna grupa uczestników uroczystości. Wśród nich strażacy, samorządowcy, zaproszeni goście. Było uroczyste wprowadzenie sztandaru, pożegnanie z nim odchodzącego komendanta, okolicznościowe przemówienia, były kwiaty, upominki i wytworny poczęstunek.

Dzisiaj do północy w tucholskiej PSP służbę pełni komendant st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński. Minutę po północy stanie się cywilem/emerytem, a jego obowiązki przez kilka miesięcy przejmie bryg. mgr Arkadiusz Kroll – idealny kandydat na zwolnione stanowisko. Chwilę pożegnania główny bohater uroczystości zrobił jak zawsze, po swojemu i z takim przytupem, że niektórym osobom zapewne zrobiło się słabo i słusznie!

Oczywiście przygotowaliśmy szczegółową relację z tego wydarzenia.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza