Uchwała antysmogowa – musimy wypracować konsensus

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki otworzył dziś (6 marca) pierwsze posiedzenie powołanego przez zarząd województwa zespołu, którego misją jest wypracowanie konsensusu społecznego w sprawie wdrażania uchwały antysmogowej. Dokument, który ma rangę wojewódzkiego prawa miejscowego, zawiera m.in. przepis o obowiązującym od 1 stycznia zakazie eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych.

W skład 39-osobowego zespołu wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, państwowych służb ochrony środowiska i działających w tej dziedzinie organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę społeczną, a także naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Politechniki Bydgoskiej. Przewodniczącą zespołu jest członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Skład zespołu

Przyjęta w czerwcu 2019 uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie jest zakazane oraz określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym muszą podlegać wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla części nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

1 stycznia 2024 wszedł w życie zapisany w uchwale zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych. Zarząd województwa rozważał początkowo wydłużenie terminu do roku 2029, co wynikało z oceny sytuacji – w całym regionie funkcjonuje wciąż 127 tysięcy takich pieców, ubóstwo energetyczne jest wciąż udziałem wielu rodzin, a dodatkowo obecna sytuacja na rynku paliw utrudnia perspektywiczną ocenę ekonomiczną inwestycji. Po konsultacji społecznych, w których padały m.in. argumenty dotyczące zdrowia publicznego, postanowił jednak, by terminu nie wydłużać.


(red.)

Mat. partnera.

Fot.fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza