Przebudowie mostu w Śliwicach powiedziano TAK! / aktualizacja

Estimated read time 1 min read

Powiat Tucholski wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu JNI01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Powiatowi Tucholskiemu została przyznana kwota 599 227,00 zł, co stanowi 50% wartości zadania.

Most wymaga przebudowy, co wykazała zlecona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi ekspertyza. Do czasu zrealizowania zadania, nadal będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h i korzystanie z jednego pasa.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza