Konferencja „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka” odbyła się w Bydgoszczy

Estimated read time 2 min read

W Bydgoszczy odbyła się w czwartek (18 kwietnia) zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną (POT) i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną (KPOT) konferencja na temat zrównoważonego rozwoju oraz nowości w tej coraz ważniejszej globalnie i lokalnie gałęzi gospodarki. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

– Turystyka jest jednym z najszybciej rosnących segmentów gospodarki i cieszymy się z uzyskiwanych z niej dochodów, ale jesteśmy też świadomi zagrożeń związanych turystyką masową. Uważam, że tak jak w przypadku innych branż właściwym rozwiązaniem jest tu zrównoważony rozwój i cieszę się, że to podejście podzielają instytucje odpowiedzialne za przemysł turystyczny w naszym kraju – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

– Cykl spotkań „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka” umożliwia budowanie strategii, które sprzyjają równowadze między rozwojem turystyki a ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Ta inicjatywa to ważny krok w kierunku promocji zrównoważonego rozwoju turystyki – mówi prezes KPOT Beata Sawińska.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawicie branży oraz eksperci i analitycy rynku, otworzyły wystąpienia wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i prezes Beaty Sawińskiej. Przedstawiono m.in. raport na temat turystyki zrównoważonej – czyli takiej, która nie degraduje krajobrazu i przyrody, nie niszczy lokalnej kultury, wpływa za to pozytywnie na rozwój lokalny – w Kujawsko-Pomorskiem. Autorem opracowania jest prof. Jacek Olszewski-Strzyżowski z fundacji Travindy.

Prezentacja na temat turystyki zrównoważonej

Zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja Adama Mikołajczaka z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc na temat wykorzystania w przemyśle turystycznym sztucznej inteligencji. – m.in. w marketingu, obsłudze klienta, analizie danych i automatyzacji procesu rezerwacji.


(red.)

Mat. partnera.

fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza