Konferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”

Estimated read time 2 min read

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował w ubiegłym tygodniu konferencję, której towarzyszyła uroczysta gala rodzicielstwa zastępczego. Z przedstawicielami rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ekspertami zawodowo zajmujący się ochroną praw dziecka spotkała się przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

W części plenarnej eksperci dyskutowali o problemach dzieci i młodzieży, wynikających z zagrożeń, jakie niesie współczesny świat. Nie zabrakło również rozmów o efektywności procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. W gronie zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. Katarzyna Wojciechowska, psychiatra dziecięcy, koordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Młodzieży w Toruniu, Bartłomiej Jojczyk, prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw w Warszawie oraz sędzia Ewa Zawacka, przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu.

Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego są wydarzeniem cyklicznym, ukłonem i wyrazem wdzięczności dla ludzi, którzy podjęli się trudnej roli bycia rodzicem zastępczym. W naszym regionie jest 2 205 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 3 557 dzieci.

Konferencja była okazją do zaprezentowania założeń projektu Rodzina w centrum. To już czwarta edycja projektu skierowanego do rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym.


(red.)

Mat. partnera.

Fot. Mikołaj Kuras

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza