Toruń/Bydgoszcz. Pociągiem, autobusem i tramwajem z jednym biletem

Estimated read time 1 min read

Przejazd trzema środkami transportu z jednym biletem w kieszeni? To możliwe! Przypominamy o zintegrowanym bilecie aglomeracyjnym BiT City, który umożliwia przejazd pociągami Polregio i przemieszczanie się w Bydgoszczy i Toruniu komunikacją miejską.

Bilet jednorazowy BiT City pozwala na przejazd pociągami Polregio między Bydgoszczą i Toruniem oraz na korzystanie z autobusów i tramwajów przez godzinę po przyjeździe do jednego z tych miast. Bilet odcinkowy miesięczny BiT City zapewnia nieograniczone przemieszczanie się komunikacją miejską przez cały miesiąc, po uprzednim wskazaniu odpowiedniej linii autobusowej lub tramwajowej.

 

Zasady korzystania z biletu aglomeracyjnego na stronie Polregio

 

Samorząd województwa finansuje regionalne połączenia kolejowe przeznaczając na ten cel 220 mln zł.


(red.)

Mat. partnera.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza