28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

III sesja Rady Powiatu

3 min read

Chciałbym powiedzieć, że nowa Rada Powiatu ostro wzięła się do pracy. Zapewne świadczyć o tym może to, że już w końcu grudnia odbędzie się trzecia już sesja.

TOKiS – PRESS na podstawie sporządzonych statystyk ustalił, że zainteresowanie społeczne pracami tej rady jest znikome, tym samym nasze relacje mijają się z celem. Nie będziemy ponosić niepotrzebnych kosztów, a tym bardziej tracić czasu, po ostatnich doświadczeniach z II sesji.

III sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  II  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2015.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2014.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.

Pojawiała się obywatelska inicjatywa osób, którym prace władz powiatu nie są obojętne, polega na kontrolowaniu Rady Powiatu (obywatele mają do tego pełne prawo) w kwestiach finansów. Przypomnijmy…

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU TUCHOLSKIEGO

Mając na uwadze konstytucyjną zasadę, że władza zwierzchnia należy do Narodu oraz zasadę „nic o Nas bez Nas” zapraszam do udziału w pracach Komitetu Inicjatywy Referendalnej, którego zadaniem będzie w zgodzie z postanowieniami Ustawy o referendum lokalnym z 15.09.2000 r. z późniejszymi  zmianami (Dz. U. 2013 r. poz. 706) doprowadzenie do przeprowadzenia referendum powiatowego, powiatowego którym zostaną postawione następujące pytania:

1.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że w przypadku konieczności uchwalenia budżetu Samorządu Powiatowego z wydatkami przewyższającymi dochody budżetu, taki budżet był zatwierdzany w referendum powiatowym?

2.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że długoletni plan inwestycyjny Samorządu Powiatowego będzie zatwierdzany w referendum powiatowym?
                                                                 

                                                                                  Zapraszam

                                                         Miron Wyrąbkiewicz

                                                                           mironwyrabkiewicz@gmail.com

Obywatele nie ufają swoim wybrańcom? Mają już do tego pełne prawo, wsłuchując się w nasze relacje w przestrzeni ostatnich lat.

___________________

(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook