0 1 min 11 miesięcy

Kolejne, choć wyjątkowe w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w skali, której od dziesiątków lat nie było. Tuchola świętowała.

***


(mrf.)

Please follow and like us: