14 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie anonsu w BiP dotyczącego najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tucholi popełniła błąd w dacie. Pierwotnie w informacji umieszczono 20 września 2012 – piątek. Mamy nadzieję, że to tylko literówka, a nie celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Korygujemy sytuację.

20 września 2013 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
  5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXI i XXXII sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  7. Składanie wniosków i interpelacji.
  8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola :

–        informacja Prokuratora Rejonowego

–        informacja Komendanta Powiatowego Policji

–        sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta”

–        informacja Komendanta PSP

–        informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej

–        informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

–        informacja Szpitala Tucholskiego

–        informacja Lekarza Rodzinnego

–        informacja MCL

9.Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2013 r. [materiał odrębny]

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2013-2022.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujący część obrębu  ewidencyjnego Tuchola.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.

15.  Wolne wnioski.

16.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

17.  Sprawy bieżące.

18.  Zakończenie.

 

(red.)

bip

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook