Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w gminie Tuchola

Estimated read time 2 min read

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi przystąpił do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie – dysponujemy 50 opaskami bezpieczeństwa wraz z usługą „opieki na odległość”

KONTAKT: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi, ul. Świecka 45, 89-500 Tuchola

  • Karolina Cemka – tel. 52 39 56 312, pokój 105;
  • Justyna Porębska – tel. 52 39 56 310, pokój 103;
  • Dorota Bonna – tel. 52 39 56 317, pokój 111.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza