Strategia Inteligentnej Specjalizacji – trwają konsultacje społeczne

3 min 3 miesiące

Zarząd województwa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.  To jeden z dokumentów operacyjnych uszczegóławiających ustalenia Strategii rozwoju województwa 2030+ w obszarze gospodarki. 12 maja odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, kolejne jutro (17 maja).

Ciekawostki NEWSROOM PARTNERZY Tucholskie wieści Wiadomości z opłotków. Z Polski i ze świata