Podpisanie umów na dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń z terenu gm. Tuchola (aktualizacja)

Estimated read time 4 min read

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Tucholi odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń z terenu gm. Tuchola.

Głównym celem było podpisanie stosownych umów, na ich podstawie organizacje i stowarzyszenia otrzymają wsparcie finansowe gminy na swoją działalność. Szczegółowy wykaz przedstawimy w kolejnej aktualizacji.

Blisko pół miliona złotych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2023 roku.

Jest to pierwsza część wsparcia przewidzianego dla organizacji na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców gminy. Łączna kwota dotacji, na które podpisano już umowy, to aż 473 360,00 zł!

Pierwszy blok konkursów, zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony 17 listopada 2022 roku. Nabór wniosków trwał do 9 grudnia. Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza Tucholi 12 grudnia rozpoczęła prace związane z publicznym otwarciem ofert, które wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

4 stycznia br. ogłoszono wyniki pierwszej tury konkursów. Zamieszczono je na stronie tuchola.pl, bip.tuchola.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

24 stycznia br. na zaproszenie burmistrza Tucholi do Urzędu Miejskiego przybyli przedstawiciele organizacji i klubów sportowych celem podpisania stosownych umów.

Lista organizacji oraz ich przedstawiciele, którzy parafowali umowy:

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka”, Janusz Zawadzinski – prezes zarządu, Jerzy Sojka – wiceprezes zarządu. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 261 000,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 20 000,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 45 000,00 zł.

TKP Tuchola Tucholski Klub Piłkarski, Czesław Główczewski – prezes, Jacek Jeziorski – sekretarz. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 18 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Maria Lewandowska – przewodnicząca, Anna Nowakowska – skarbnik. Tytuł zadania: Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych, działających w sferze ochrony i promocji zdrowia – 13 000,00 zł; Ferie zimowe w świetlicy: „Zimowy wypoczynek” – 960,00 zł.

Spółdzielnia Socjalna Progres, Joanna Karwasz – prezes zarządu, Marcelina Różycka-Wolska – członek zarządu. Tytuł zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną – 18 000,00 zł.

Hufiec ZHP Tuchola Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Danuta Słoma – komendantka Hufca ZHP w Tucholi, pwd. Monika Mróz – skarbnik Hufca ZHP w Tucholi. Tytuł zadania: Grunwaldzkie marzenia – cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych metodą harcerską dla dzieci i młodzieży z gminy Tuchola – 6 000,00 zł; Obóz Bursztynowego Szczepu „Morskie opowieści” w Rusinowie – 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”, Patrycja Walkowiak – prezes, Piotr Mówiński – wiceprezes. Tytuł zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Zima z Pegazem – 3 000,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – ARTwycieczki – 3 600,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – Wizyty Mistrzów w Sztukarni – 2 400,00 zł.

Cross Akademia, Michał Domeracki – prezes, Dawid Moraczewski – wiceprezes. Tytuł zadania: Program działania o charakterze profilaktycznym skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – 7 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”, Barbara Drewczyńska – prezes, Karolina Redlarska – sekretarz. Tytuł zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dąb”, Dariusz Marcinek – prezes, Jarosław Cemka – członek zarządu. Tytuł zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 8 000,00 zł.

Stowarzyszenie Pomocowo–Rozwojowe „Bory Tucholskie”, Józef Straszewski – wiceprezes zarządu, Mariusz Poćwiardowski – wiceprezes zarządu. Tytuł zadania: Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 16 500,00 zł.

LKS Rawys Raciąż, Marian Hoffmann – prezes, Jarosław Okonek – sekretarz. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 38 900,00 zł; Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 6 000,00 zł.

 


(red.)

FB UM w Tucholi

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza