Obrady sejmiku województwa

Estimated read time 3 min read

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmik przyjął audyt krajobrazowy województwa, ważny dokument planistyczny w dziedzinie ochrony dziedzictwa naturalnego i historycznego regionu, będący podstawą do uchwalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed posiedzeniem radni uczestniczyli w otwarciu wystawy poświęconej 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Radni przyjęli informacji o stanie inwestycji drogowych i działaniach samorządu województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uchwałę w sprawie zmiany kategorii drogi nr 266 na odcinku przebiegającym ulicami Ciechocinka (ten odcinek jest teraz drogą gminną, co ułatwi zarządzanie infrastrukturą drogową na terenie kurortu).

Zobacz też:

Sejmik przyjął audyt krajobrazowy województwa, opracowywany nie rzadziej niż raz na 20 lat dokument identyfikujący chronione krajobrazy priorytetowe, zagrożenia dla ochrony krajobrazu oraz rekomendacje w tej dziedzinie. Przyjęcie audytu jest obowiązkiem związanym z przyjęciem przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i krokiem w kierunku uchwalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego regionu. Audyt krajobrazowy jest aktem prawa miejscowego wszędzie tam, gdzie wyznacza strefy ochrony krajobrazu i granic stref ochrony krajobrazów w obrębie krajobrazów priorytetowych.

Audyt krajobrazowy dla województwa – prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego

Zaakceptowano te zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej związane m.in. z przesunięciem niektórych inwestycji drogowych na przyszły rok, a także korektami planów inwestycji, które zamierzamy sfinansować ze środków unijnych nowej perspektywy. Marszałek Piotr Całbecki poinformował w rozmowie z dziennikarzami o współfinansowaniu przez samorząd województwa, w pewnym zakresie jeszcze w ramach tegorocznego budżetu, budowy centrum sportowego Politechniki Bydgoskiej w kampusie tej uczelni w Fordonie. Jeszcze tej jesieni otworzy tam podwoje hala sportowa, a władze uczelni już planują budowę zewnętrznej strefy sportowej z boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki i siatkówki plażowej i segmentem lekkoatletycznym.

Wiceprezydent Włocławka Domicela Kopaczewska została powołana w skład rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, a nowym członkiem rady społecznej Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy został przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Zbigniew Włodarczyk. Obie nominacje dotyczą objęcia miejsc w radach społecznych placówek zwolnionych w związku z rezygnacją poprzedników.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza