„Mój dom na medal” – najnowsza edycja konkursu i jej zwycięzcy

Estimated read time 2 min read

Właściciele remontują budynki, a tucholska starówka pięknieje. Tak w dużym skrócie można przedstawić założenia konkursu „Mój dom na medal”. Dziś (21.12) podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi rozstrzygnięto 11. już edycję.

O zapoczątkowaniu konkursu w gminie Tuchola wspomniał burmistrz Tadeusz Kowalski, który nawiązał do współpracy partnerskiej z gminą Kudowa-Zdrój. To właśnie tam odbywał się taki konkurs. Stał się inspiracją do organizacji go również w Tucholi.

„Konkurs się przyjął. Zbiegł się akurat z zakończeniem rewitalizacji płyty rynku. Zależało nam więc na tym, żeby otoczenie starego miasta, centrum nabrało nowego blasku. Chcieliśmy do tego projektu zachęcić właścicieli kamienic i innych budynków w tej strefie. Bardzo się cieszymy, że od 11 lat jest zainteresowanie tym konkursem” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski.

Kapituła konkursu obradowała w składzie:

  • Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski – przewodniczący,
  • Zastępca burmistrza Tucholi Iwona Opoczyńska,
  • Kierownik Wydziału Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Waldemar Walkowiak,
  • Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Planowania Przestrzennego – Wioletta Ziółkowska,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi Krzysztof Joppek,
  • Radny Rady Miejskiej w Tucholi Wojciech Kociński.

Po formalnym sprawdzeniu wniosków, obejrzeniu budynków i zapoznaniu się z dokumentacją przeprowadzonych prac członkowie Kapituły przyznali jedną pierwszą nagrodę i dwie trzecie.

I nagrodę w kwocie 10.000,00 zł

Państwu Marioli i Michałowi Gacom – właścicielom nieruchomości położonej przy placu Wolności 1 w Tucholi za remont elewacji budynku mieszkalnego z usługami poprzez skucie tynków na ścianach zewnętrznych, odkopanie ścian fundamentowych oraz uregulowanie spraw wilgotnościowych, wykonanie nowych tynków i okładzin na ścianach wraz z nałożeniem powłoki malarskiej.

III nagrodę w kwocie 6.000,00 zł

Pani Hannie Chojnowskiej – właścicielce nieruchomości położonej przy ul. Murowej 10 w Tucholi za ocieplenie elewacji frontowej budynku mieszkalnego wraz z jej pomalowaniem, wymianę parapetów zewnętrznych oraz orynnowania.

III nagrodę w kwocie 6.000,00 zł

Pani Danucie Czapiewskiej i Pani Izabeli Szczukowskiej – właścicielkom nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 6 w Tucholi za remont elewacji budynku mieszkalnego oraz gospodarczego poprzez ocieplenie i nałożenie nowej powłoki malarskiej, wymianę parapetów zewnętrznych oraz orynnowania.


(RED.)

tuchola.pl  FB

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza