Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi. Badanie zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Estimated read time 2 min read

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi prowadzi badanie zapotrzebowania na środki z rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z powyższym  prosimy Pracodawców posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu tucholskiego o wypełnienie formularza ankiety (załącznik nr 1 –ANKIETA badająca zapotrzebowania pracodawców na środki z rezerwy KFS) i złożenie  go w formie elektronicznej lub papierowej w PUP Tuchola lub na adres e-mail : pup@tuchola.pl lub ksobiech@pup.tuchola.pl najpóźniej do dnia 26 stycznia 2024 r.

Złożenie ankiety z zapotrzebowaniem na środki rezerwy KFS nie jest podstawą ich przyznania, ma charakter informacyjny.
Nabór wniosków zostanie ogłoszony po otrzymaniu limitu środków z rezerwy KFS.
Podstawą wnioskowania o środki z rezerwy KFS przez Powiatowy Urząd Pracy jest zebranie od pracodawców zapotrzebowania na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach określonych priorytetów:

Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS w 2024 roku:

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/ branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Załączniki
ANKIETA rezerwa KFS 2024.doc (doc, 72 KB)

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza