Informacja dotycząca funkcjonowania punktów Nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim w 2024 roku.

Estimated read time 2 min read
Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

REJESTRACJA WIZYT

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 5590751

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala termin porady w punkcie w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w Tucholi (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30) lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w 5 punktach gminnych:

·       Gostycyn – Gminny Ośrodek Kultury (poniedziałki 15:00 – 19:00)
·       Lubiewo – Urząd Gminy w Lubiewie (wtorki 8:00 –  12:00)
·       Śliwice – Gminny Ośrodek Kultury (środy 13:00 – 17:00)
·       Cekcyn – Gminny Ośrodek Kultury (czwartki 8:00 – 12:00)
·       Kęsowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (piątki 8:00 – 12:00)

red.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza