0 4 min 3 miesiące

Włodzimierz Jastrzębski (ur. 3 września 1939 w Siedlcach, zm. 26 stycznia 2024 w Bydgoszczy) – historyk i publicysta, od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, były dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, z zamiłowania szachista.

W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywając tytuł magistra. Kolejne stopnie naukowe: 1968 – doktorat, 1977 – habilitacja w Instytucie Historii UAM na podstawie pracy Polityka narodowościowa w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, 1990 – profesura, 1993 – profesor zwyczajny. Staże naukowe odbywał m.in. w Archiwum Federalnym w Koblencji, Instytucie Historii Najnowszej w Monachium, Uniwersytecie w Lipsku, w archiwach oraz bibliotekach w Poczdamie, Kassel, Marburgu i Moskwie.

Podczas imprezy plenerowej w Brdzie. Plan pierwszy.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Był członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Komitetu Badań Naukowych PAN. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset pozycji naukowych oraz popularnonaukowych. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego. W czasie swojej pracy zawodowej wypromował kilkuset magistrów i kilku doktorów.

Jednym z jego hobby były szachy. Początkowo reprezentował klub AZS UKW Bydgoszcz, aktualnie czynny zawodnik klubu OSiR Tuchola, z którym w sezonie 2017/2018 wywalczył awans do III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski (woj. kujawsko-pomorskie). Posiadał II kategorię szachową.

Kariera zawodowa.

 • 1963-1966 – asystent w Regionalnej Pracowni Naukowo-Badawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego,
 • 1966-1970 – pracownik Referatu Historii Partii KW PZPR w Bydgoszczy,
 • 1970-1973 – adiunkt i kierownik w Zakładzie Historii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy,
 • 1973-1975 – zastępca dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy,
 • 1975-1988 – kierownik Zakładu Historii i Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy,
 • 1978-1981 i 1984-1988 – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych,
 • 1981-1984 – prorektor ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej,
 • 1990-1996 – dziekan Wydziału Humanistycznego,
 • 1996-2024 – dyrektor Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Publikacje.

 • Bronisław Dembiński (1858 – 1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny (ISBN 83-7322-938-8)
 • Cichociemny z Bydgoszczy i inne opowiadania historyczne (2009, ISBN 978-83-61186-16-8)
 • Der Bromberger Blutsonntag : Legende und Wirklichkeit (1990, ISBN 83-85003-38-X)
 • Dywersja czy masakra ? : cywilna obrona Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. (1988, ISBN 83-03-02193-1)
 • Historia kultury fizycznej (2005, ISBN 83-7096-552-0)
 • Katyń 1940 (1995, ISBN 83-904635-0-4)
 • Leon Janta Połczyński (1867-1961) – minister i senator z Borów Tucholskich (2001, ISBN 83-7174-820-5)
 • Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 (1984, 8321571840)
 • Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych. Red.W.Jastrzębski (2004, ISBN 83-89886-05-7)
 • Terror i zbrodnia : eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945 (1974)
 • W dalekim, obcym kraju : deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku (1990, ISBN 83-7003-138-2)
 • Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej (ISBN 83-231-1208-8, wspólnie z Ryszardem Studzińskim)

(red.)

Wikipedia

Fot. Przemysław Jahr