LXXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

22 marca 2024 r. – piątek – odbędzie się LXXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXXIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w 2023 roku wraz z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie tucholskim i gminie Tuchola. (materiał dodatkowy).

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2023-2025” za rok 2023.

10. Informacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2024 -2028.

12. Podjęcie uchwały  sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Tuchola.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

16. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne.

https://bip.tuchola.pl/api/files/34807

https://bip.tuchola.pl/api/files/34808

https://bip.tuchola.pl/api/files/34809

https://bip.tuchola.pl/api/files/34839


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza