Piękny gest mieszkańców Gostycyna

Estimated read time 1 min read

Pan Januariusz Barczyk urodził się 17 maja 1941 roku w Augustowie. W 1959r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Augustowie. Od 1959r. podjął studia stacjonarne w Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukończył w maju 1965r. Od czerwca tegoż roku rozpoczął swoją pierwszą pracę zawodową jako kierownik Ośrodka Zdrowia w Jeleniewie, jednocześnie odbywał staż w Szpitalu Powiatowym w Suwałkach.

Z gminą Gostycyn związał się w roku 1967, kiedy objął stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Gostycynie. Zdobywał specjalizacje zawodowe, z zakresu medycyny ogólnej i okulistyki. Był członkiem związków zawodowych lekarzy, angażował się w działalność publiczną. W latach 1994-1998 był radnym gminnym, a także wieloletnim członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na emeryturę przeszedł 30 czerwca 2006r.

Odszedł 5 marca 2018r. W pamięci mieszkańców zachował się jako „lekarz z powołania”, a ku pamięci „Najlepszego Doktora” stworzono ten skwer.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza