Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Estimated read time 3 min read

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił dziś (24 maja) wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania i poprzedzającą je debatą raport o stanie województwa przedstawił marszałek Piotr Całbecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i większość działań marszałkowskiej administracji musiała zostać podporządkowana związanym z nią koniecznościom. – Jako uzupełnienie interwencyjnych działań rządowych stworzyliśmy własny pakiet antykryzysowy, co było możliwe dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, a Komisja Europejska szybko zatwierdziła w nim zmiany. Pakiet – 910 milionów złotych przeznaczone na interwencję w służbie zdrowia, gospodarce i sferze wsparcia społecznego – przyniósł pozytywne skutki, także dla planowania naszej przyszłości – mówił gospodarz województwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020 (z analizą sytuacji finansowej wojewódzkich osób prawnych, sprawozdaniem finansowym województwa oraz informacją o stanie mienia województwa na koniec ubiegłego roku) przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk. W swoim wystąpieniu stwierdził, że zrównoważony wynik budżetowy jest efektem przede wszystkim znacznie większych niż zakładano wpływów z podatków od firm. To dobry prognostyk dla gospodarki regionu i naszych możliwości rozwojowych. Sejmikowa Komisja Rewizyjna – uwzględniając opinie pozostałych komisji stałych sejmiku i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – rekomendowała sejmikowi przyjęcie absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa 2020 (prezentacja skarbnika województwa)

W drugiej części obrad sejmik przyjął raporty z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny 2014–2022 i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zaakceptował też finansowanie projektów w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, a także pomoc finansową na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych dla trzech wiejskich gmin – Brzuze w powiecie rypińskim, Kowal w powiecie włocławskim i Grudziądz.

„Jako część wielkiego ruchu Solidarności walczyli o prawa człowieka, wolność słowa, a ostatecznie o niepodległość Polski. (…) Oddajemy im hołd jako bohaterom walki o wolność naszego kraju” – czytamy w przyjętym dziś przez radnych stanowisku, którym w czterdziestą rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność uczczono działaczy związku.

Przed sesją radni oddali hołd Bronisławowi Malinowskiemu, związanemu z naszym regionem wybitnemu polskiemu lekkoatlecie, długodystansowcowi, złotemu i srebrnemu medaliście olimpijskiemu, wicemistrzowi świata, wielokrotnemu mistrzowi Polski, do dziś niepokonanemu rekordziście kraju w biegach długich. Imponującą karierę sportową Malinowskiego przerwała 40 lat temu tragiczna śmierć. Przed Urzędem Marszałkowskim otwarto mobilną wystawę plenerową poświęconą tej wybitnej postaci.


Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza