Budżet Obywatelski 2022 i propozycje inwestycji

Estimated read time 16 min read

Budżet Obywatelski 2022 – sprawdź, które projekty będą poddane pod głosowanie.

.
.
Szanowni Państwo

Zakończyła się formalna i merytoryczna weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Poniżej publikujemy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę (z podziałem na wnioski zgłoszone w mieście i w sołectwach) oraz listę projektów, które otrzymały ocenę negatywną.

Jak wynika z zamieszczonej listy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, wybory projektów do realizacji na terenie miasta i w sołectwach odbędą się we wrześniu br. Projekty zadań, podlegających procedurze głosowania umieszczone zostaną w kolejności ustalonej podczas publicznego losowania.

Liderom poszczególnych projektów przypominamy, że mają prawo zaprezentować swoje propozycje podczas otwartego spotkania w obiekcie użyteczności publicznej z zachowaniem rygorów sanitarnych, w dni powszednie. Informacja o prezentacji musi być zgłoszona co najmniej na 7 dni przed terminem jej organizacji, na stronie internetowej budżetu.

Informujemy również, że istnieje możliwość zamieszczenia na tejże stronie gotowych materiałów reklamowych dotyczących zgłoszonych projektów przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: promocjagmina@tuchola.pl

Przewodniczący Zespołu
ds. Budżetu Obywatelskiego
Paweł Cieślewicz

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY TUCHOLA
NA 2022 ROK ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
– OBSZAR MIASTA TUCHOLI

Próg kwotowy 250 000 zł
Znak teczki Tytuł
projektu
Lokalizacja

Szacunkowy kosztorys
/brutto/

Lider
projektu
Uwagi
WSO.152.3.2021 „Na borowiackim szlaku” Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi 75 000,00 zł Ewa Szczukowska

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.7.2021 Kącik nauki i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi

Teren Szkoły Podstawowej nr 5
w Tucholi

37 500,00 zł Krystyna Kozłowska-Radtke

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.8.2021 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Tucholi Działka geodezyjna 3806 przy ul. Cegielnianej w Tucholi 35 008,74 zł Maria Łyczywek

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.

WSO.152.9.2021 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi Działka geodezyjna 3726 przy ul. Pocztowej w Tucholi 34 428,30 zł Jacek Jeżewski

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.

WSO.152.10.2021 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Tucholi Działka geodezyjna 3780 przy ul. Warszawskiej w Tucholi 38 866,67 zł Damian Warmiński

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.

WSO.152.14.2021 „Szachy między nami”

Teren Szkoły Podstawowej nr 1
w Tucholi

68 100,00 zł Marzena Gumińska

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.

WSO.152.16.2021 „Sportowa Tuchola” – budowa ścianki wspinaczkowej, zakup tablicy wyników sportowych
i zestawu do pomiaru czasu w biegach

Teren Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Tucholi

75 000,00 zł Zdzisław Edwarczyk

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.18.2021 Utworzenie łącznika komunikacyjnego między ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi Ciąg komunikacyjny miedzy ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi 75 000,00 zł Jacek Lorczak

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

OBSZAR MIASTA TUCHOLI
– szacunkowy koszt zgłoszonych projektów:

438 903,71 zł

 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY TUCHOLA
NA 2022 ROK ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
– OBSZAR WIEJSKI

Próg kwotowy 50 000 zł
Znak teczki Tytuł
projektu
Lokalizacja

Szacunkowy kosztorys
/brutto/

Lider
projektu
Uwagi
WSO.152.4.2021 Doposażenie placu zabaw
w Legbądzie
Teren Szkoły Podstawowej w Legbądzie 15 000,00 zł Barbara Drewczyńska ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.
WSO.152.5.2021 „Aktywny plac zabaw” Teren Szkoły Podstawowej w Raciążu 15 000,00 zł Irena Szwankowska ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.
WSO.152.6.2021 Budowa altanki rekreacyjnej w Małym Mędromierzu Działka gminna nr 357 obręb geodezyjny Mały Mędromierz przy drodze gminnej 15 000,00 zł Beata Rode

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.11.2021 Zakątek radości – utworzenie mini placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie Teren Szkoły Podstawowej w Stobnie 15 000,00 zł Alicja Górecka

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.15.2021 Siłownia zewnętrzna w Słupach Przy placu zabaw w Słupach 15 000,00 zł Stanisław Bąk

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

WSO.152.17.2021 Modernizacja placu zabaw w Małym Mędromierzu Plac zabaw w Małym Mędromierzu 13 400,00 zł Andrzej Jerosławski

ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA
Opinia pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w uchwale.
Dodatkowe informacje:
usunięto w wyznaczonym terminie wskazane błędy/braki w złożonym projekcie.

OBSZAR WIEJSKI
– szacunkowy koszt zgłoszonych projektów:

88 400,00 zł

 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY TUCHOLA
NA 2022 ROK NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA

Znak teczki Tytuł
projektu
Lokalizacja

Szacunkowy
kosztorys
/brutto/

Lider
projektu
Uzasadnienie
WSO.152.1.2021 Alejka międzyszkolna ul. Karasiewicza / ul. Pocztowa w Tucholi 75 000,00 zł Lidia Góral

NIE ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA

Opinia negatywna:
Decyzję podjęto na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/199/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r.
Z uwagi na fakt, iż kosztorys „Alejki międzyszkolnej” nie zakłada wykonania oświetlenia, realizacja przedmiotowego projektu nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla użytkowników przejścia pieszego.
Realizacja projektu we wnioskowanym zakresie wygeneruje dodatkowe koszty dla budżetu gminy, która zobligowana będzie do opracowania stosownej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia, a następnie jej realizacji.

WSO.152.2.2021 Budowa kolumbarium
na Cmentarzu Komunalnym
w Rudzkim Moście
Cmentarz komunalny w Rudzkim Moście BRAK Krystyna Karnowska

NIE ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA

Lider projektu wystosował pismo o wycofaniu wniosku do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022.

WSO.152.12.2021 „Z troski i na przyszłość” – zakup materiałów na remont łazienki w Szkole Podstawowej w Kiełpinie Szkoła Podstawowa w Kiełpinie 15 000,00 zł Violetta Wesołowska

NIE ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA

Opinia negatywna:
Decyzję podjęto na podstawie § 4 ust. 4 pkt 10 Regulaminu zał. nr 1 do uchwały nr XXIX/199/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2022 r., który brzmi: w ramach BO nie mogą być zgłaszane projekty zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które z założenia nie byłyby ogólnodostępne.
Zaproponowane zadanie służyłoby wyłącznie uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, nie byłoby bowiem dostępne dla ogółu mieszkańców gminy Tuchola, co jest sprzeczne z założeniami Budżetu Obywatelskiego.

WSO.152.13.2021 Siłownia zewnętrzna ul. Cegielniana 6

Działka należąca do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej – nr 1465 ul. Cegielniana 6
w Tucholi

47 910,00 zł netto
56 469,30 zł brutto

Iwona Jonczyńska-Figler

NIE ZAKWALIFIKOWANO
DO GŁOSOWANIA

Opinia negatywna.
Wniosek odrzucono, ponieważ lider projektu nie odpowiedział na pismo ws. uzupełnienia braków. Telefonicznie przekazał natomiast informację, że rezygnuje z projektu.


BO gminy Tuchola na 2022 r.: wpłynęło 18 projektów zadań. Jeden odrzucono

13 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2022 rok. W ramach BO zgłoszono 18 projektów. 11 z nich dotyczy miasta, a 7 sołectw. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury związanej z budżetem dokonał weryfikacji formalnej wniosków.

Projekty, co do których nie zgłoszono uwag, przekazano do weryfikacji merytorycznej odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego w Tucholi. Do liderów projektów, w których stwierdzono błędy, skierowane zostaną odpowiednie pisma z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie. Jeden z projektów został odrzucony z uwagi na niezgodność z obowiązującym regulaminem. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2022

Termin na przeprowadzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej upływa 31 lipca 2021 roku i wtedy będą znane wszystkie projekty, które wezmą udział w głosowaniu.

Podczas spotkania poruszono również problem dostępności obiektów powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pytania dotyczą głownie obiektów dydaktycznych usytuowanych na terenie placówek oświatowych.
Zdaniem przewodniczącego zespołu Pawła Cieślewicza, obiekty takie – co do zasady – są dostępne. Jednak z uwagi na możliwość ich dewastacji dostępność należy traktować jako możliwość organizacji zajęć przez zorganizowane grupy młodzieży, np. z innych szkół czy też umożliwienie korzystania przez dzieci i młodzież pod opieką dorosłych, w godzinach pracy danej placówki.

Przewodniczący podkreślił również, że zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego, a nie za jego realizację i dalsze funkcjonowanie powstałych obiektów. Zobowiązany jest jednak do interpretacji obowiązującego regulaminu – w ramach działań edukacyjnych – na każdym etapie przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego.

Podczas spotkania skierowano następujące wnioski do uzupełnienia przez liderów projektów:

 1. Budowa kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Rudzkim Moście;
 2. „Na borowiackim szlaku”;
 3. Doposażenie placu zabaw w Legbądzie;
 4. „Aktywny plac zabaw”;
 5. Kącik nauki i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi;
 6. Zakątek radości – utworzenie mini placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie;
 7. Siłownia zewnętrzna ul. Cegielniana 6;
 8. „Sportowa Tuchola” – budowa ścianki wspinaczkowej, zakup tablicy wyników sportowych i zestawu do pomiaru czasu w biegach;
 9. Modernizacja placu zabaw w Małym Mędromierzu.

Wnioski, które trafiły do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Tucholi w celu dalszej weryfikacji:

 1. Alejka międzyszkolna – Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego;
 2. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Tucholi – Wydział Ochrony Środowiska;
 3. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi – Wydział Ochrony Środowiska;
 4. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Tucholi – Wydział Ochrony Środowiska;
 5. „Szachy między nami” – Wydział Ochrony Środowiska;
 6. Utworzenie łącznika komunikacyjnego między ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi – Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego;
 7. Budowa altanki rekreacyjnej w Małym Mędromierzu – Wydział Ochrony Środowiska;
 8. Siłownia zewnętrzna w Słupach – Wydział Ochrony Środowiska.

Zespół ds. BO Tuchola 2022 odrzucił jeden wniosek – „Z troski i na przyszłość” – zakup materiałów na remont łazienki w Szkole Podstawowej w Kiełpinie. Podstawą odrzucenia wniosku jest § 4 ust. 4 pkt 10 Regulaminu zał. nr 1 do uchwały nr XXIX/199/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2022 r. – zgodnie z którym, w ramach BO nie mogą być zgłaszane projekty zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które z założenia nie byłyby ogólnodostępne.


Wnioski, które wpłynęły do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 


Budżet Obywatelski 2022 – na skróty

Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022 zostały przyjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi 17 grudnia 2020 roku.

1. Co to jest Budżet Obywatelski Tuchola 2022?

To część budżetu gminy Tuchola oddana do bezpośredniego podziału przez mieszkańców gminy według przyjętych reguł.

2. Kto uruchamia Budżet Obywatelski?

Podstawą uruchomienia Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022 jest uchwała Rady Miejskiej w Tucholi.

3. Kto ustala kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski?

Kwotę ustala Rada Miejska w Tucholi na wniosek burmistrza.

4. Kto może podzielić Budżet Obywatelski Tuchola 2022?

Podziału dokonują osoby, które ukończyły 16. rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Tuchola.

5. O jakiej kwocie do podziału mówimy?

Proponowana kwota przeznaczona do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022 wynosi 300 tys. zł z podziałem na miasto (250 tys. zł) i sołectwa (50 tys. zł).

6. Kto może zaproponować wykonanie zadania?

Wnioski mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych i muszą być poparte podpisami 12 mieszkańców na terenie miasta, a na terenie sołectw podpisami 6 mieszkańców. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie.

7. Kto dokonuje wyceny projektu?

Wyceny dokonują zgłaszający projekt. Projekt wraz z kosztorysem jest następnie weryfikowany przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi. W przypadku, gdy kosztorys zostanie zakwestionowany, zgłaszający mogą odwołać się do burmistrza Tucholi lub poprawić kosztorys.

8. Kto nie może zgłaszać zadań?

Zadania nie może zgłosić osoba pracująca w Urzędzie Miejskim oraz członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

9. Gdzie będą dostępne formularze potrzebne do zgłoszenia zadania?

Formularze będą dostępne na stronie tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

10. Kto to jest lider projektu?
Liderem projektu jest osoba z grona zgłaszających, wytypowana przez zgłaszających do ich reprezentowania podczas przygotowania i realizacji zadania. Liderem projektu nie może być radny Rady Miejskiej w Tucholi.

11. O jaką kwotę można wystąpić?

Projekt zadania nie może przekroczyć 30% kwoty przeznaczonej na zadania, z podziałem na miasto i sołectwa. Zatem wartość projektu realizowanego na terenie miasta może wynosić maksymalnie 75 tys. zł, a na terenie sołectw 15 tys. zł.

12. Kto weryfikuje złożone wnioski?

Pod względem formalnym wnioski weryfikuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, pod względem materialnym (w tym przedstawiony kosztorys) poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi.

13. Do kogo możesz się odwołać w przypadku negatywnej weryfikacji?

Instancją odwoławczą jest burmistrz Tucholi.

14. Gdzie będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi zadaniami?

Zadania będą prezentowane na stronie internetowej tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na zorganizowanych przez liderów projektu prezentacjach.

15. Jak i gdzie można głosować?

Głosowanie jest równe, bezpośrednie, powszechne i tajne, odbywa się w czasie i w miejscach wskazanych przez burmistrza. Przewiduje się, że urna pojawi się w każdym z 10 sołectw w gminie Tuchola i na terenie miasta. Swój głos można oddać w dowolnym miejscu na terenie gminy.

16. Na jakie projekty można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na zgłoszony projekt na terenie miasta lub sołectwa. Oznacza to, że mieszkaniec sołectwa może dodać swój głos na projekt zgłoszony w dowolnym sołectwie lub na terenie miejskim, podobnie jak mieszkaniec miasta może oddać swój głos na dowolny projekt zgłoszony w którymkolwiek sołectwie lub na terenie miasta.

17. Które zadania będą realizowane?

Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które uzyskały kolejno największą ilość głosów aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie.

18. Kto realizuje wybrane zadania?

Realizatorem zadań jest Urząd Miejski w Tucholi.


Na realizację projektów zadań w 2022 roku planuje się przeznaczyć w sumie 300 tys. zł – 250 tys. zł to pula na zadania w obszarze miasta, natomiast 50 tys. zł na zadania na terenach wiejskich. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta 17 grudnia 2020 r.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 będzie można zgłaszać w terminie od 1 marca do 16 kwietnia 2021 r. (do godz. 14:00).

Na mocy Zarządzenia nr 120.1.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 7 stycznia 2021 r. powołany został już Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

W jego skład weszli:

1) Przewodniczący zespołu – Paweł Cieślewicz;
2) Zastępca przewodniczącego zespołu – Justyna Gackowska;
3) Sekretarz zespołu – Agnieszka Schreiber-Gut;
4) Członek zespołu – Wojciech Grudzina;
5) Członek zespołu – Agnieszka Kram – Pestka;
6) Członek zespołu – Waldemar Walkowiak;
7) Członek zespołu – Adam Paluśkiewicz;
8) Członek zespołu – Aleksandra Spychalska – Jastak;
9) Członek zespołu – Szymon Chyła.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z procedurą przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2022 r.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza