AWANSE, JUBILEUSZE I KOLEJNA KADENCJA NA STANOWISKACH DYREKTORÓW. OŚWIATOWE UROCZYSTOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TUCHOLI

2 min 2 lata

W czwartek (25.08) na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kowalskiego do Urzędu Miejskiego w Tucholi przybyły nauczycielki i dyrektorki szkół prowadzonych przez gminę Tuchola. Okazją była uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymały je 4 nauczycielki, które po zakończonym stażu zdały egzamin przed komisją powołaną […]

Ciekawostki Gm.Tuchola NEWSROOM Tucholskie wieści