Informacja. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Estimated read time 2 min read

Informujemy, że biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniach od 8.02. do 01.03.2023 r. będzie nieczynne. W pilnych sprawach można skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Powiecie Tucholskim w 2023 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt nr 1 znajduje się w Książnicy Tucholskiej i punkt nr 2 zlokalizowany 5 punktach gminnych.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według poniższego harmonogramu:

  • Tuchola – Książnica Tucholska (od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 15.30)
  • Gostycyn – Gminny Ośrodek Kultury (w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00)
  • Lubiewo – Urząd Gminy w Lubiewie (we wtorki od godz. 8:00 do  12:00)
  • Śliwice – Gminny Ośrodek Kultury (w środy od godz. 13:00 do 17:00)
  • Cekcyn – Gminny Ośrodek Kultury (w czwartki od godz. 8:00 do 12:00)
  • Kęsowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w piątki od godz. 8:00 do 12:00)

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie pod nr tel. (52) 559 07 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

______________________
(red.)
tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza