Podsumowanie 2023: transport kolejowy

Estimated read time 3 min read

Samorząd województwa konsekwentnie rozwija i unowocześnia transport kolejowy. Kupujemy zeroemisyjne, klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami elektryczne zespoły trakcyjne (w latach 2014-2023 łącznie 18 takich pociągów), rewitalizujemy linie kolejowe i dworce. Przykładem jest rewitalizacja dworca w Tucholi.

– Konsekwentnie stawiamy na kolej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. –  Zależy nam na tym, aby odpowiadając na potrzeby mieszkańców rozwijać siatkę połączeń i modernizować tabor kolejowy, dlatego nie zwalniamy z remontami infrastruktury i zakupami. Chcemy zapewnić pasażerom wysoki standard i wygodę podróży.

Na realizację pasażerskich kolejowych połączeń regionalnych i dostęp do infrastruktury kolejowej wydajemy łącznie blisko 200 mln zł.

Od 11 grudnia wprowadziliśmy dodatkową parę pociągów dziennie na trasie Toruń-Czernikowo (kursująca od poniedziałku do piątku). Szacunkowy roczny koszt utrzymania tej pary pociągów wyniesie blisko 540 tys. złotych. 40 procent tych kosztów pokryje samorząd województwa, reszta zostanie solidarnie sfinansowana przez samorządy miasta Torunia, powiatu toruńskiego oraz gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Nasza kolej regionalna: mały krok, duża sprawa.

Sukcesem województwa jest coraz większa liczba przemieszczających się na terenie regionu koleją – w ubiegłym roku nasze pociągi przewiozły 6 mln osób, pierwszych trzech kwartałach tego 5,8 mln osób. W tym roku najprawdopodobniej przekroczymy 7 mln podróżnych.

W nowym kolejowym rozkładzie jazdy zwiększamy liczbę połączeń i wymiar pracy eksploatacyjnej, a od września uruchomimy pociągi Bydgoszcz-Ciechocinek i Toruń-Ciechocinek. Konsekwentnie stawiamy na kolej.

Na finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich w przyszłym roku przeznaczamy rekordowe 225 mln złotych. Oznacza to dodatkowe pociągi w nowym rozkładzie jazdy (w tym na liniach Toruń-Grudziądz i Bydgoszcz-Toruń), wzrost pracy eksploatacyjnej o 5 proc. ( do ponad 6 mln pociągokilometrów) i gwarantowaną wieloletnimi kontraktami waloryzację stawek przewozowych dla operatorów kolejowych (od 10 grudnia 2023 do 14 grudnia 2024 dla Arrivy RP 30,01 złotych i 26,84 złotych brutto na każdy pociągokilometr, dla Polregio 29,64 złotych i 31,06 złotych brutto).

Nowości w rozkładzie jazdy 2023/2024 Arriva2024 (pdf)

Nowości w rozkładzie jazdy 2023/2024 Polregio (pdf)

Transport kolejowy – liczby:

  • na realizację pasażerskich przewozów kolejowych przeznaczyliśmy w tym roku 200 mln złotych
  • w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku pociągi przewiozły 5,8 mln osób
  • w latach 2014-2023 kupiliśmy 18 elektrycznych zespołów trakcyjnych
  • utrzymanie dodatkowej pary pociągów Toruń-Czernikowo wyniesie 540 tys. zł

(red.)

Mat. partnera.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza