Na rzecz rozwoju żeglugi i transportu wodnego

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki jest jednym z sygnatariuszy podpisanego dziś (11 czerwca) w Gdańsku listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Chodzi o ponad 600-kilometrowy fragment szlaku przebiegający przez pięć województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i lubuskie.

– Żegluga śródlądowa to obecnie najbardziej przyjazny środowisku model transportu towarów, dlatego MDW E70 traktujemy strategicznie i dostrzegamy jej wieloaspektowe, przyrodnicze i gospodarcze znaczenie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

– Podpisany list jest kolejnym krokiem na drodze do ożywienia żeglugi śródlądowej. Jestem przekonany, że dzięki międzyregionalnej współpracy polski odcinek MDW E70 stanie się w przyszłości ważną arterią transportową, komunikacyjną i turystyczną łączącą zachodnią i wschodnią Europę – dodaje.

Podpisy pod listem złożyli sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Arkadiusz Marchewka, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz oraz przedstawiciele samorządów województw, przez które przebiega E70: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej.


(red.)

Mat. partnera.

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza