Postępują prace na drodze powiatowej 1030 Sucha

Estimated read time 2 min read

Odwiedziliśmy plac budowy drogi w Suchej. To inwestycja powiatowa, nas interesowało to, co pod ziemią, a podwykonawcą było PK Tuchola, a ponieważ zastaliśmy tam kolegów z firmy ZST Pawłowski, również ich pracę uwieczniamy na fotografiach.

Inwestycja realizowana jest przez dwóch wykonawców, tj.

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie realizuje zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w zakresie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku od km 19+000 do km 19+510. Długość planowanego do rozbudowy odcinka wynosi 0,510 km. Całkowita wartość zadania: 1 970 756,43 zł, w tym  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  1 872 218,61 zł i wkład własny Powiatu Tucholskiego 98 537,82 zł.
  • Firma REDON NAKŁO sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, w ramach projektu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” realizuje zadanie pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C Sucha (etap II) od km 19+510 do km 20+000.

Przypomnijmy, że w ramach powyższego projektu, Firma REDON NAKŁO sp. z o.o zrealizuje jeszcze 3 inwestycje drogowe, tj.:

  • modernizacja drogi powiatowej nr 1024C Zalesie – Suminy od km 3+328 do km 4+828 – długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 1,5 km
  • modernizacja drogi powiatowej nr 1043C w Małej Kloni od km 7+700 do km 8+030 długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 0,33 km
  • modernizacja drogi powiatowej nr 1007C Byłyczek – Śliwice od km 0+000 do km 1+500 – długość planowanego do rozbudowy odcinka – ok. 1,5km

Długość planowanych w ramach całego zadania do rozbudowy odcinków łącznie – ok. 3,82km. Całkowita wartość zadania:  5 183 366,74zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  4 924 198,40zł i wkład własny Powiatu Tucholskiego 259 168,34zł

Termin zakończenia prac przewiduje się na październik br.


(red.)

Część opisowa: tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza