0 1 min 2 lata

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 27.09.2022 r. zatwierdzenie nowego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pn. „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (lub równoważnym), poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do ich potrzeb (jako kierowcy lub pasażera).

Za rozpatrywanie wniosków i zawieranie umów z beneficjentami programu odpowiadać będą oddziały PFRON (w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego jest to oddział w Toruniu).

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie PFRON.

Czytaj więcej.


(red.)

pcprtuchola.pl