Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Estimated read time 3 min read

Dzisiaj w Sali Weneckiej Pałacu Dąmbskich w Toruniu podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, oraz członkini zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej. W uroczystości uczestniczyli także radni województwa, Robert Malinowski i Stanisław Pawlak.

W bieżącym roku dofinansowane będą 44 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 30,3 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 11,8 miliona złotych.

Kujawsko-pomorska wieś się zmienia, to coraz atrakcyjniejsze miejsce do życia. Dziękuję samorządowcom za korzystanie z naszych środków i prowadzenie inwestycji w mniejszych i większych miejscowościach naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Tegoroczni beneficjenci, rodzaj inwestycji i wartość wsparcia

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi.

W latach 1999-2022 samorząd województwa wsparł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  • 2309 kilometrów dróg na obszarach wiejskich
  • 123 milionów złotych – łączna kwota wsparcia

A w roku 2023

  • 11,8 miliona złotych – kwota wsparcia
  • 44 – inwestycje drogowe
  • 30,3 kilometra dróg na obszarach wiejskich

(red.)

Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza