Odznaki dla kujawsko-pomorskich sołtysów

Estimated read time 2 min read

Sołtysi z całego województwa – mamy ich 2 304 – uczestniczą w spotkaniach z marszałkiem Piotrem Całbeckim, podczas których odbierają odznaki podkreślające rangę pełnionej funkcji. Na pierwsze, wczorajsze (7 marca) spotkanie w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym uczestniczyli też członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i członek  zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radny województwa Jacek Gajewski, zaprosiliśmy tysiąc sto osób. Pozostali otrzymali zaproszenia na dziś wieczór.

– Sołtysi wspierają samorząd województwa w realizacji polityki regionalnej i budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niech z dumą noszą odznaki, które wyróżniają ich w lokalnych środowiskach  – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Ponieważ najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności wiejskich, sołtysi są m.in. konsultantami marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami wypracowują strategie, dzięki którym lokalne społeczności mogą sięgać po europejskie pieniądze na realizację ważnych dla nich projektów. Dysponentami środków marszałkowskiego budżetu obywatelskiego są lokalne grupy działania.


(red.)

Mat. partnera.

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza