Estimated read time 1 min read
Ciekawostki NEWSROOM Tucholskie wieści Wiadomości z opłotków. Z Polski i ze świata

Ambitni, pracowici, uzdolnieni, a wśród nich uczeń tucholskiej szkoły!

Ponad 1,2 tys. uczniów kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich otrzyma w tym roku stypendia edukacyjne. Z naszymi prymusami spotkali się w niedzielę (10 marca) w Arenie Toruń przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i marszałek Piotr Całbecki. Popołudnie zwieńczył „Koncert przyszłości”.

Estimated read time 2 min read
Ciekawostki Głos z Polski NEWSROOM TOKiS pomaga

Bezpłatne webinarium „Instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zapraszają na bezpłatne webinarium „Instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej”. Polecamy je szczególnie tym organizacjom, które nie mogły wziąć udziału w podobnym spotkaniu zorganizowanym w Tucholi 28 lutego. Webinarium Czytaj dalej…

Estimated read time 1 min read
Ciekawostki NEWSROOM PARTNERZY Powiat z góry TOKiS pomaga Tucholskie wieści

Informacja o projekcie „Rodzina w centrum Etap I”

Powiat Tucholski/PCPR informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Estimated read time 1 min read
Ciekawostki NEWSROOM Tucholskie wieści

Wsparcie dla rodzin

Pomoc rodzinom biologicznym, poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej, szkolenie pracowników, pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży oraz profilaktyka osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych to najważniejsze zadania jakie będą realizowane w ramach projektu „Rodzina w centrum”. Marszałek Piotr Całbecki podpisał dziś (6 marca) umowy z partnerami projektu.

Estimated read time 2 min read
Ciekawostki NEWSROOM Tucholskie wieści

Odznaki dla kujawsko-pomorskich sołtysów

Sołtysi z całego województwa – mamy ich 2 304 – uczestniczą w spotkaniach z marszałkiem Piotrem Całbeckim, podczas których odbierają odznaki podkreślające rangę pełnionej funkcji. Na pierwsze, wczorajsze (7 marca) spotkanie w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym uczestniczyli też członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska Czytaj dalej…

Estimated read time 1 min read
NEWSROOM Tucholskie wieści

Nocne kontrole miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności

Policjanci i pracownicy socjalni skontrolowali pustostany oraz miejsca, w których mogą znajdować się osoby szukające dachu nad głową. Działania były zorganizowane w porze nocnej na terenie Tucholi. Nocne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności. Zagrożenie to dotyczy szczególnie osób przebywających Czytaj dalej…