0 2 min 7 miesięcy

W Zamku Bierzgłowskim w powiecie toruńskim obradował dziś (20 września) Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród omawianych tematów były m.in. aktualne konkursy o dofinansowanie projektów w ramach naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027. W posiedzeniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

– Do dyspozycji lokalnych społeczności i lokalnych organizacji oddajemy jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną właściwie zainwestowane. Upewnia mnie w tym m.in. zaangażowanie samorządów lokalnych w budowanie programu i generalnie strategii rozwojowej regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Gośćmi wójtów z całego regionu byli dziś także przedstawiciele administracji rządowej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera rządowy program inwestycyjny w ramach Polskiego Ładu. Debata koncentrowała się wokół środków zewnętrznych – poza naszym programem regionalnym i funduszami uruchamiany przez BGK w grę wchodzą pieniądze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – po które mogą sięgnąć gminy dla sfinansowania ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot Szymon Zdziebło (tarantoga.pl)