JEST ODPOWIEDŹ NA APEL BURMISTRZA DO WŁADZ CENTRALNYCH WS. ROSNĄCYCH CEN CIEPŁA

0 3 min 6 dni

Jeszcze w sierpniu bieżącego roku burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wystosował pismo do ministra – członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w którym wyraził zaniepokojenie związane z rosnącymi cenami gazu ziemnego. Z tego paliwa korzysta ciepłownia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Tucholi, do której podłączone są […]

Głos z Polski Gm.Tuchola NEWSROOM Tucholskie wieści